ישנו יום אחד בשנה שבו נזכור מלחמה שאסור לנו לשכוח - 
היום הזה הוא יום השואה
והוא היום שמציין 6 מליון יהודים שנרצחו בשואה
ולעולם לא נשכח אותם,
הם תמיד איתנו
    

קרדיט לאניס
אם אתם רוצים שהיא תעצב לכם גם - לחיץ
להציע לי חברות 
לשלוח לי הודעה