classementchevaux

דירוג ניצחונות ווסטרן

דירוג הנצחונות מציג את הסוסים שזכו במרבית התארים בכל ענף. לעתים קרובות הסוסים עם התארים הרבים ביותר הגיעו לרמה הגבוהה ביותר!

הדירוג מתעדכן כל לילה. רק סוסים עם הישגים מרשימים נשמרים.

התעדכן לאחרונה בתאריך 29 ינואר 2022.ניצחונות במירוץ חביות

pictoalertהדירוג ריק

ניצחונות בתחרויות קאטינג

pictoalertהדירוג ריק

ניצחונות בתחרויות מכשולי שדה

pictoalertהדירוג ריק

ניצחונות בתחרויות ריינינג

pictoalertהדירוג ריק

ניצחונות בתחרויות רכיבת סגנון

pictoalertהדירוג ריק