classementchevaux

דירוג ניצחונות ווסטרן

דירוג הנצחונות מציג את הסוסים שזכו במרבית התארים בכל ענף. לעתים קרובות הסוסים עם התארים הרבים ביותר הגיעו לרמה הגבוהה ביותר!

הדירוג מתעדכן כל לילה. רק סוסים עם הישגים מרשימים נשמרים.

התעדכן לאחרונה בתאריך 18 ינואר 2022.ניצחונות בתחרויות מכשולי שדה

pictoalertהדירוג ריק

ניצחונות בתחרויות ריינינג

pictoalertהדירוג ריק

ניצחונות בתחרויות רכיבת סגנון

pictoalertהדירוג ריק