סוסי פאלאבלה

סוסי פאלאבלה

falabella

משפחת סוסי הפאלאבלה הם סוסים שמימיים. הם מחולקים ל-3 קטגוריות:

  • סוסי פאלאבלה שהם סוסי פגסוס
  • סוסי פאלאבלה שהם חדי קרן
  • סוסי בלאקורן הם סוסי חד-קרן מכונפים. הם נולדים מזיווג של סוסי פאלאבלה ופאלקורן

הם קיימים במגוון צבעים.

הם לא מתים, לא משתתפים בדירוגים ולא ניתן למכור אותם (פרט לסוסי הפאלאבלה). הם לא יכולים:

  • לקבל פריטים הקשורים להרבעה
  • לעבור התאמה אישית
  • להשתתף בגרנד-פרי
  • לעבור ביגור ידני

הם לא נכללים בחישוב היוקרה של חוות הסוסים שבה הם שוהים.
הם יכולים להשתתף פעם ביום בתחרויות הפתוחות לכל הסוסים, לרבות תחרויות לסוסים מיוחדים, בתנאי שיש להם מספיק אנרגיה.