סוסי פאלאבלה

סוסי פאלאבלה

avatar

משפחת סוסי הפאלאבלה הם סוסים שמימיים. הם מחולקים ל-2 קטגוריות:

  • סוסי פאלאבלה שהם סוסי פגסוס
  • סוסי פאלאבלה שהם חדי קרן

הם קיימים במגוון צבעים.

הם לא מתים או משתתפים בדירוגים. אפשר למכור סוסי פאלאבלה, אבל אי אפשר למכור סוסי פאלהורן. הם לא יכולים:

  • לקבל פריטים הקשורים להרבעה
  • לעבור התאמה אישית
  • להשתתף בגרנד-פרי
  • לעבור ביגור ידני

הם לא נכללים בחישוב היוקרה של חוות הסוסים שבה הם שוהים.
הם יכולים להשתתף פעם ביום בתחרויות הפתוחות לכל הסוסים, לרבות תחרויות לסוסים מיוחדים, בתנאי שיש להם מספיק אנרגיה.