סוסים אגדיים

סוסים אגדיים

avatar

סוסים אגדיים הם סוסים גיבורים ויוצאי דופן. קיימים 5 סוסים אגדיים. כל סוס מגיע מארץ אחרת ויש לו אופי ייחודי.

כשאתה נותן 5 פריטי ציוד רכיבה אגדי לאחד מהסוסים שלך אתה מקבל סוס אגדי. המיומנויות של הסוס מוכפלות.
כשהסוס שלך הופך לסוס אגדי אתה מקבל נקודות של כוכב הכוח בן האלמוות. השלם את הכוכב והפעל את כוחו!

כוכב של כוח בן אלמוות

מספק בונוס של 10+ לכל אחת ממיומנויות כל הסוסים שברשותך כאשר מופעל! תקף רק פעם אחת!

הסוסים האגדיים הם בני אלמוות, אי אפשר למכור או לדרג אותם. אי אפשר להרביע אותם, להתאים אותם אישית, להכניס אותם להשתתפות בתחרות הגראנד פרי, או לבגר אותם באופן ידני. הם לא נכללים בחישוב יוקרת אירוח חוות הסוסים. הם יכולים להשתתף בתחרויות שפתוחות לכל הסוסים פעם אחת ביום, ובתחרויות לסוסים מיוחדים כל עוד יש להם מספיק אנרגיה.