קנאבסטרופר

  • זנים: סוס רכיבה
  • גודל: מ-150 ס”מ עד 165 ס”מ

פרוות אפשריות לגזע קנאבסטרופר

שחור מנומר28ביי2
ערמוני מנומר21שחור נקודות לבנות2
ביי מנומר16רואן2
שחור שמיכה4שחור2
מנוקד3ערמוני1
ערמוני שמיכה מנוקדת3ביי נקודות לבנות1
שחור שמיכה מנוקדת3ערמוני נקודות לבנות1
ביי כתם3ביי מנוקד1
ערמוני כתם3ערמוני מנוקד1
ביי שמיכה מנוקדת2אפור מטולא1

מיומנויות לגזע קנאבסטרופר

סיבולת
22.48
44.96
מהירות
28.12
56.24
דרסאז'
61.845
123.69
דהירה
36.555
73.11
טרוט
49.2
98.4
קפיצות
47.8
95.6
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומר