צילה מתה.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 27/12/2012
גזע: טרוטר צרפתיגיל: 40 שנים 6 חודשים
פרווה: ערמוניאב: Hamlet Alexis's DynastY
מין: נקבהאם: Wildpicto1Forest Alkanar ©
פגסוס יסוד האוויר