Uchiha Sasuke מת.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 24/04/2013
גזע: אפלוסהגיל: 33 שנים
פרווה: ערמוני נקודות לבנותאב: 662.29 Breakin' all Records
מין: זכראם: 660.52 Breakin' all Records
פגסוס אפלוסה ערמוני נקודות לבנות