תודה לליאור מתה.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 12/06/2013
גזע: הולשטייןגיל: 24 שנים 5 חודשים
פרווה: בייאב: 678.90 אכלס מחדש את העולם!
מין: נקבהאם: 676.83 אכלס מחדש את העולם!
פגסוס יסוד האדמה