מונוליזה מתה.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 17/07/2014
גזע: סוס ערביגיל: 198 שנים 6 חודשים
פרווה: ערמוניאב: אורנוס
מין: נקבהאם: גאיה
סוס רכיבה סוס ערבי ערמוני