מרקיז היינס הוכנס לבית המחסה.

מאפיינים

זן: סוס פגסוס לרכיבהנולד ב: 25/10/2014
גזע: תורוברדגיל: 18 שנים 10 חודשים
פרווה: ביי דובדבןאב: סוס נעלם
מין: זכראם: 20 picto4המלךpicto4 הגרנד-פרי
havrepaix
סוס פגסוס לרכיבה תורוברד ביי דובדבן