שווה ביותר מת.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 14/03/2015
גזע: תורוברדגיל: 42 שנים 3 חודשים
פרווה: אפור בהיראב: ז545.64 0.96 O.R Thoroughbred
מין: מסורסאם: נ547.44 1.59 O.R Thoroughbred
פגסוס יסוד המים