פרסי מת.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 21/06/2015
גזע: קנאבסטרופרגיל: 64 שנים
פרווה: בייאב: סוס נעלם
מין: זכראם: Star development פיתוח קנאב-מבית אמרלד1 (:
פגסוס קנאבסטרופר ביי