רד רייבן מתה.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 09/08/2015
גזע: קנאבסטרופרגיל: 45 שנים 2 חודשים
פרווה: שחוראב: 1606.00 ז R1 2015 K*ElitE
מין: נקבהאם: 1608.37 נ R1 2015 K*ElitE
פגסוס קנאבסטרופר שחור