פרפל ווינג מתה.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 29/09/2015
גזע: קנאבסטרופרגיל: 37 שנים 5 חודשים
פרווה: ערמוני מנומראב: סוס נעלם
מין: נקבהאם: סוס נעלם
פגסוס קנאבסטרופר ערמוני מנומר