בהריון מתה.

מאפיינים

זן: סוס פונינולד ב: 25/01/2017
גזע: שטלנדגיל: 3 שנים 8 חודשים
פרווה: ביי דובדבןאב: chris
מין: נקבהאם: סוס נעלם
סוס פוני שטלנד ביי דובדבן