ה.נ/מעורבת 5 עכשיו בגן עדן.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 15/03/2017
גזע: קרליגיל: 35 שנים 10 חודשים
פרווה: ערמוניאב: טיפ הילדים של נוגה גפן
מין: נקבהאם: לוטי
paradis
סוס רכיבה קרלי ערמוני