טוי מתה.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 04/06/2017
גזע: קנאבסטרופרגיל: 14 שנים 8 חודשים
פרווה: בייאב: סוס נעלם
מין: נקבהאם: סוס נעלם
פגסוס קנאבסטרופר ביי