שמשון הוכנס לבית המחסה.

מאפיינים

זן: סוס פגסוס לרכיבהנולד ב: 19/11/2017
גזע: סוס ספרדי גזעיגיל: 17 שנים 5 חודשים
פרווה: אפור בהיראב: סוס נעלם
מין: זכראם: לונה MeHaESH
havrepaix
סוס פגסוס לרכיבה סוס ספרדי גזעי אפור בהיר