3485.49 נ עכשיו בגן עדן.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 03/02/2018
גזע: קוב צועניגיל: 30 שנים 2 חודשים
פרווה: שחוראב: 3477.39 ז ♛Royal Cavalry - Kube♛
מין: נקבהאם: 3470.29 נ ♛Royal Cavalry - Kube♛
paradis
סוס רכיבה קוב צועני שחור