נני מתה.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 26/03/2018
גזע: פוני קרי בוגגיל: 5 שנים 10 חודשים
פרווה: דאןאב: אורנוס
מין: נקבהאם: גאיה
פגסוס פוני קרי בוג דאן