נחשול מת.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 10/06/2018
גזע: שמיימיגיל: 23 שנים 2 חודשים
פרווה: שמיימיאב: soleildivin ענן אוסף השמיימיים
מין: זכראם: soleildivin טל שמימיים בטירופים!!
סוס מים נחשול