נמר מת.

מאפיינים

זן: צ'ימרהנולד ב: 28/11/2018
גזע: נמרגיל: 65 שנים 10 חודשים
ארץ: ממוזגאב: אורנוס
מין: זכראם: גאיה
סוס פרא נמר