ה.נ/מעורבת 4 עכשיו בגן עדן.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 12/05/2019
גזע: האנוברגיל: 35 שנים 4 חודשים
פרווה: ביי כההאב: רעם
מין: נקבהאם: קרמל
paradis
סוס רכיבה האנובר ביי כהה