נ6307.64 מת.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 07/05/2019
גזע: קנאבסטרופרגיל: 33 שנים 6 חודשים
פרווה: שחור מנומראב: ז6302.82 פיתוחס
מין: זכראם: נ6297.82 פיתוחס
פגסוס קנאבסטרופר שחור מנומר