ג'ימס מת.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 17/05/2019
גזע: סוס פיינטגיל: 4 שנים 2 חודשים
פרווה: טוביאנו בייאב: אורנוס
מין: זכראם: גאיה
סוס רכיבה סוס פיינט טוביאנו ביי