יפהפיה נרדמת עכשיו בגן עדן.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 07/06/2019
גזע: סוס פיינטגיל: 25 שנים 4 חודשים
פרווה: טוביאנו ערמוניאב: ג'ימס
מין: נקבהאם: סוס נעלם
paradis
סוס רכיבה סוס פיינט טוביאנו ערמוני