לא לגעת מת.

מאפיינים

זן: צ'ימרהנולד ב: 20/07/2019
גזע: אריה אפריקאיגיל: 75 שנים 8 חודשים
ארץ: חםאב: אורנוס
מין: זכראם: גאיה
סוס פרא אריה אפריקאי