מוסטנג גזעי מת.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 11/08/2019
גזע: מוסטנגגיל: 9 שנים 8 חודשים
פרווה: ערמוניאב: 20 פיה
מין: זכראם: סוסתיין
סוס רכיבה מוסטנג ערמוני