בום! מת.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 20/08/2019
גזע: קנאבסטרופרגיל: 30 שנים 5 חודשים
פרווה: ביי מנומראב: ינ
מין: מסורסאם: ewww R.D.S - Knab
פגסוס מלחמה