אירי נ901 סייחה12 עכשיו בגן עדן.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 20/11/2019
גזע: סוס ספורט איריגיל: 32 שנים 2 חודשים
פרווה: ערמוני כההאב: ז 879.5
מין: נקבהאם: אירי נ789 סייחה11 ~the Irish~
paradis
סוס רכיבה סוס ספורט אירי ערמוני כהה