פולגרה עכשיו בגן עדן.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 18/12/2019
גזע: שגייה ערביגיל: 30 שנים
פרווה: ערמוניאב: אורנוס
מין: נקבהאם: גאיה
paradis
סוס רכיבה שגייה ערבי ערמוני