ז.חד-קרן ערבי הוכנס לבית המחסה.

מאפיינים

זן: סוס חד-קרן לרכיבהנולד ב: 15/01/2020
גזע: סוס ערביגיל: 14 שנים 4 חודשים
פרווה: בייאב: שלג §Horned Horses§
מין: זכראם: 7.נ.חד-קרן ערבי §Horned Horses§
havrepaix
סוס חד-קרן לרכיבה יסוד המים