נקבה פיינט 4% עברה לבית המחסה.

מאפיינים

זן: סוס רכיבהנולד ב: 04/07/2020
גזע: סוס פיינטגיל: 9 שנים 8 חודשים
פרווה: טוביאנו דאןאב: 20 גאיpictoe הסוסים הגזעים של יועדי
מין: נקבהאם: נקבה פיינט - ציוד
havrepaix
סוס רכיבה סוס פיינט טוביאנו דאן