חד קרן מת.

מאפיינים

זן: סוס חד-קרן לרכיבהנולד ב: 24/03/2020
גזע: אחאל-טקהגיל: 7 שנים 2 חודשים
פרווה: ערמוניאב: חק אחאל טקה ז
מין: זכראם: 20 חק אחאל טקה נ ב"ל
סוס חד-קרן לרכיבה אחאל-טקה ערמוני