פלך 634 עכשיו בגן עדן.

מאפיינים

זן: סוס כבדנולד ב: 19/06/2020
גזע: פלךגיל: 32 שנים 8 חודשים
פרווה: שחוראב: פלך 565 useless
מין: נקבהאם: פלך 571 useless
paradis
סוס כבד פלך שחור