אכילס מת.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 03/12/2011
גזע: אחאל-טקהגיל: 52 שנים 3 חודשים
פרווה: ערמוני בלונדיניאב: ♂ 418.34 ™ IDAN ©
מין: זכראם: בן לוויה פרפר ™ IDAN ©
פגסוס אחאל-טקה ערמוני בלונדיני