ספיישל מת.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 29/03/2012
גזע: טרוטר צרפתיגיל: 40 שנים 9 חודשים
פרווה: ביי כההאב: קרסוס צעיר Alexis's DynastY
מין: זכראם: 50//
פגסוס טרוטר צרפתי ביי כהה