מקום 5 דירוג נצחונות מת.

מאפיינים

זן: פגסוסנולד ב: 14/09/2012
גזע: טרוטר צרפתיגיל: 60 שנים 2 חודשים
פרווה: ערמוניאב: סוס נעלם
מין: זכראם: טורטר טרוטר צרפתי @
פגסוס טרוטר צרפתי ערמוני