ארקטיקה

ארקטיקה הוא סוס נודד שהופיע בשבעת הימיםאירוע הסוסים הנודדים. הוא נשאר לתקופה קצרה בחוות הגידול שלך ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 15