חוות גידול » שדה קרח צף

שדה קרח צף

שדה קרח צף היא סוסה נודדת שהופיעה באירוע הסוסים הנודדים סביבות. היא נשארה בחוות הגידול שלך במשך 5 ימים ונתנה לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 771