שדה קרח צף

שדה קרח צף הוא סוס נודד שהופיע בסביבותאירוע הסוסים הנודדים. הוא נשאר לתקופה קצרה בחוות הגידול שלך ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 560