חוות גידול » קוצ'יז

קוצ'יז

קוצ'יז הוא סוס נודד שהופיע באירוע הסוסים הנודדים היסטוריה. הוא נשאר בחוות הגידול שלך במשך 5 ימים ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 218