חוות גידול » שונית

שונית

שונית הוא סוס נודד שהופיע באירוע הסוסים הנודדים סביבות. הוא נשאר בחוות הגידול שלך במשך 5 ימים ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 1128