הפייסטוס

הפייסטוס הוא סוס נודד שהופיע באלים יוונייםאירוע הסוסים הנודדים. הוא נשאר לתקופה קצרה בחוות הגידול שלך ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 15