חוות גידול » זנב סנונית

זנב סנונית

זנב סנונית הוא סוס נודד שהופיע באירוע הסוסים הנודדים פרפרים. הוא נשאר בחוות הגידול שלך במשך 5 ימים ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 371