חוות גידול » מדיטרנאו

מדיטרנאו

מדיטרנאו הוא סוס נודד שהופיע באירוע הסוסים הנודדים שבעת הימים. הוא נשאר בחוות הגידול שלך במשך 5 ימים ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 749