חוות גידול » מדיטרנאו

מדיטרנאו

מדיטרנאו הוא סוס נודד שהופיע בשבעת הימיםאירוע הסוסים הנודדים. הוא נשאר לתקופה קצרה בחוות הגידול שלך ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 749