פאנק-רוק

פאנק-רוק הוא סוס נודד שהופיע במוזיקהאירוע הסוסים הנודדים. הוא נשאר לתקופה קצרה בחוות הגידול שלך ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 389