ספינקס

ספינקס הוא סוס נודד שהופיע ביצור יווניאירוע הסוסים הנודדים. הוא נשאר לתקופה קצרה בחוות הגידול שלך ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 252