חוות גידול » יער גשם

יער גשם

יער גשם הוא סוס נודד שהופיע באירוע הסוסים הנודדים סביבות. הוא נשאר בחוות הגידול שלך במשך 5 ימים ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 257