חוות גידול » יער עצי מחט

יער עצי מחט

יער עצי מחט היא סוסה נודדת שהופיעה באירוע הסוסים הנודדים סביבות. היא נשארה בחוות הגידול שלך במשך 5 ימים ונתנה לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 2733